Quy trình thăm khám, chữa bệnh

Để đảm bảo thuận lợi nhất cho bệnh nhân, đồng thời giảm thiểu đi lại, thời gian chờ đợi, rất mong bệnh nhân trước khi đến khám bệnh nên tham khảo trước quy trình tại Vietmec Clinics như sau:

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

Nếu người bệnh mới đăng ký khám bệnh lần đầu

 • Lấy số thứ tự tại khu vực quầy chăm sóc khách hàng
 • Viết phiếu đăng ký khám bệnh

Người bệnh tái khám

 • Lấy số thứ tự tại quầy Chăm sóc Khách hàng

Bước 1: Điểm tiếp nhận khám bệnh Bảo hiểm y tế

 • Vào quầy tiếp nhận theo số thứ tự hiện trên bảng
 • Trình thủ tục bảo hiểm y tế
 • Thanh toán chi phí đồng chi trả và nhận số thứ tự vào phòng khám

Bước 2: Đến phòng khám chuyên khoa

 • Vào phòng khám theo số thứ tự trên bảng
 • Được bác sĩ tiến hành thăm khám

Bước 3: Thu phí cận lâm sàng

 • Thanh toán phí đồng chi trả theo quyền lợi bảo hiểm y tế

Bước 4: Thực hiện khám cận lâm sàng

 • Đến khu vực thực hiện khám cận lâm sàng và lấy số thứ tự
 • Thực hiện khám cận lâm sàng
 • Chờ lấy kết quả khám cận lâm sàng theo thời gian trên giấy hẹn

Bước 5: Trở lại phòng khám chuyên khoa

 • Thư ký y khoa sắp xếp cho người bệnh vào gặp lại bác sĩ
 • Bác sĩ xem các kết quả cận lâm sàng đã thực hiện và giải thích cho người bệnh
 • Người bệnh có thể được nhận đơn thuốc hoặc có chỉ định điều trị

Bước 6: Lãnh thuốc Bảo hiểm y tế

 • Lấy số thứ tự, đưa đơn thuốc
 • Thanh toán chi phí thuốc đồng chi trả và chi phí thuốc ngoài danh mục bảo hiểm
 • Chờ nhận thuốc tại quầy thuốc bảo hiểm y tế

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH KHÔNG CÓ BẢO HIỂM Y TẾ

Nếu người bệnh mới đăng ký khám bệnh lần đầu

 • Lấy số thứ tự tại khu vực quầy chăm sóc khách hàng
 • Viết phiếu đăng ký khám bệnh

Người bệnh tái khám

 • Lấy số thứ tự tại quầy Chăm sóc Khách hàng

Bước 1: Tiếp nhận

 • Vào quầy tiếp nhận theo số thứ tự hiện trên bảng
 • Thanh toán chi phí khám bệnh
 • Nhận số thứ tự tại phòng khám

Bước 2: Đến phòng khám chuyên khoa

 • Vào phòng khám theo số thứ tự trên bảng
 • Được bác sĩ tiến hành thăm khám, cho toa thuốc hoặc chỉ định cận lâm sàng

Bước 3: Thu phí cận lâm sàng

 • Thanh toán chi phí cận lâm sàng

Bước 4: Thực hiện cận lâm sàng

 • Đến khu vực thực hiện các cận lâm sàng và lấy số thứ tự
 • Thực hiện các cận lâm sàng
 • Chờ lấy kết quả cận lâm sàng theo thời gian trên giấy hẹn

Bước 5: Trở lại phòng khám chuyên khoa

 • Thư ký y khoa sắp xếp cho người bệnh vào gặp lại bác sĩ
 • Bác sĩ xem các kết quả cận lâm sàng đã thực hiện và giải thích cho người bệnh
 • Người bệnh có thể được nhận đơn thuốc hoặc có chỉ định điều trị

Bước 6: Mua thuốc tại nhà thuốc

 • Lấy số thứ tự
 • Đưa đơn thuốc và thanh toán chi phí
 • Nhận thuốc và kiểm tra

Tải về ứng dụng

Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn

Mỗi ngày bận rộn trôi qua, chúng ta lại vô tình lãng quên tài sản quý giá nhất của mình: Sức khỏe. Hãy để VIETMEC trở thành một cánh tay đắc lực chăm sóc và gìn giữ tài sản đó cho bạn và cả gia đình.

Tải ngay cho IOS Tải ngay cho Android