Tiêu chuẩn: Hệ thống quản lý

Nhà cung cấp cần áp dụng hoặc thiết lập các hệ thống quản lý để đảm bảo và đáp ứng những nguyên tắc được đề cập trong bộ tiêu chuẩn này.

Cam kết và trách nhiệm

Các nhà cung cấp phải thể hiện cam kết với đối với các nguyên tắc được nêu ra trong bộ tiêu chuẩn dành cho nhà cung cấp bằng cách phân bổ nguồn nhân lực và vật chất phù hợp.

Quản lý rủi ro

Nhà cung cấp phải có cơ chế quản lý rủi ro bao gồm xác định, phân tích, đánh giá và các biện pháp trong tất cả các lĩnh vực được đề cập tại bộ tiêu chuẩn dành cho nhà cung cấp này.

Hồ sơ và tài liệu chính xác

Các nhà cung cấp phải tạo, duy trì, quản lý các hồ sơ và tài liệu cần thiết để chứng minh sự tuân thủ các nguyên tắc dành cho nhà cung cấp và quy định hiện hành. Các nhà cung cấp không được thay đổi, làm sai lệch, giả mạo, phá hủy, che giấu hồ sơ hoặc tài liệu cũng như không tạo ra bất kỳ hồ sơ, tài liệu nào với mục tiêu gây hiểu lầm hoặc lừa dối người khác.

Đào tạo và năng lực

Vietmec Clinic yêu cầu nhà cung cấp phải có chương trình đào tạo giúp quản lý và nhân viên đạt được trình độ kiến thức, kỹ năng và khả năng thích hợp để giải quyết các vấn đề trong bộ tiêu chuẩn dành cho nhà cung cấp này.

Cải tiến liên tục

Nhà cung cấp liên tục cải tiến bằng cách đặt ra các mục tiêu hiệu suất, thực hiện các kế hoạch triển khai và tiến hành khắc phục, phòng ngừa cần có những sai sót được xác định qua những lần đánh giá, kiểm tra và quản lý nội bộ hoặc bên ngoài kiểm tra.

Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Vietmec Clinic yêu cầu nhà cung cấp tiết lộ và chia sẻ các hoạt động, thông tin liên quan đến tiêu chuẩn nhà cung cấp phù hợp với thỏa thuận trên. Vietmec Clinic không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bí mật từ các nhà cung cấp mà không được phép, đồng thời Vietmec Clinic sẽ bảo vệ thông tin đó một cách cẩn thận.

Vietmec Clinic yêu cầu các nhà cung cấp tôn trọng và bảo vệ thông tin bí mật, thông tin cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ của Vietmec Clinic. Do đó, khi các nhà cung cấp nhận được những thông tin này từ Vietmec Clinic sẽ không được thu thập, hoặc sử dụng chúng ngoài mục đích kinh doanh hợp lý và phù hợp, sẽ chỉ lưu giữ chúng trong khoảng thời gian hợp tác và chỉ truy cập để thực hiện các chức năng kinh doanh cần thiết.

Khảo sát và điều tra

Vietmec Clinic đôi khi có thể hỏi về hoạt động của nhà cung cấp, chẳng hạn như thông tin qua việc gửi bảng câu hỏi hoặc khảo sát, đánh giá trực tiếp cơ sở vật chất hoặc kiểm toán, đồng thời yêu cầu cung cấp kịp thời các hồ sơ và tài liệu cần thiết để chứng minh sự phù hợp với bộ tiêu chuẩn và tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành.

Tải về ứng dụng

Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn

Mỗi ngày bận rộn trôi qua, chúng ta lại vô tình lãng quên tài sản quý giá nhất của mình: Sức khỏe. Hãy để VIETMEC trở thành một cánh tay đắc lực chăm sóc và gìn giữ tài sản đó cho bạn và cả gia đình.

Tải ngay cho IOS Tải ngay cho Android