Tiêu chuẩn: Hệ thống quản lý nhân sự

Phòng khám đa khoa Vietmec Clinic xây dựng cơ cấu bộ máy hoạt động rõ ràng với từng bộ phận nhân sự cụ thể, chịu trách nhiệm đầu công việc tương ứng, có móc nối chặt chẽ giữa các bộ phận nhằm đảm bảo mọi hoạt động có sự phối hợp nhịp nhàng, tối ưu và đạt hiệu quả tốt nhất.

Xây dựng mô hình quản lý nhân sự Vietmec Clinic theo tiêu chuẩn ISO 9001:

 • Xác định, tìm và cung cấp nguồn lực nhân sự cần thiết cho hoạt động thăm khám, quản lý, chăm sóc khách hàng của phòng khám thông qua quá trình tuyển dụng. Toàn bộ thông tin đều được lưu trữ thành văn bản cụ thể (gồm bản cứng và bản mềm).
 • Tiến hành lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết, phục vụ cho công tác theo dõi, quản lý quá trình tuyển dụng tại phòng khám.
 • Cải tiến, cập nhật quá trình tuyển dụng nhân sự tại Vietmec Clinic định kỳ.
 • Xây dựng chuẩn mực về đạo đức, năng lực, đảm bảo kiểm soát quy trình quản lý nhân sự đúng định hướng hoạt động của phòng khám. 
 • Xây dựng, củng cố và duy trì năng lực của đội ngũ nhân lực thông qua quá trình hướng dẫn, đào tạo và phát triển kỹ năng.
 • Đảm bảo rằng nhân viên được phân công các nhiệm vụ phù hợp với khả năng và trách nhiệm của họ.
 • Xác định và tiến hành các hoạt động liên quan đến năng lực và hiệu suất của nhân viên.
 • Đảm bảo sự tham gia và tương tác của nhân viên trong việc cải thiện quá trình làm việc và hệ thống quản lý chất lượng.
 • Có quy trình theo dõi, đo lường và phân tích quá trình quản trị nhân sự tại Vietmec Clinic đúng cách.

Tiêu chí thực hiện quy trình quản lý nhân sự theo mô hình quản lý:

 1. Thiết lập được hệ thống quản lý nhân sự:
 • Xây dựng bảng theo dõi thông tin nhân sự từng phòng ban, bộ phận liên quan (họ tên, tuổi, kinh nghiệm, quê quán,…)
 • Xây dựng hồ sơ theo dõi tuyển dụng phù hợp với nhu cầu các vị trí đang cần tuyển.
 • Bảng theo dõi khả năng nhân viên để đưa ra quy trình đào tạo phù hợp.
 • Bảng theo dõi lương đánh giá mức lương cụ thể của từng nhân viên.
 1. Xây dựng quy trình quản lý nhân sự:
 • Quy trình tuyển dụng và phỏng vấn nhân sự cho Vietmec Clinic
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân sự cho các phòng ban, đội nhóm Vietmec Clinic
 • Chế độ đãi ngộ nhân viên y tế trực thuộc Vietmec Clinic
 • Nội quy, quy định công tác tại Vietmec Clinic
 • Văn hóa nội bộ tại Vietmec Clinic

Tải về ứng dụng

Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn

Mỗi ngày bận rộn trôi qua, chúng ta lại vô tình lãng quên tài sản quý giá nhất của mình: Sức khỏe. Hãy để VIETMEC trở thành một cánh tay đắc lực chăm sóc và gìn giữ tài sản đó cho bạn và cả gia đình.

Tải ngay cho IOS Tải ngay cho Android