Tiêu chuẩn: Pháp danh

Phòng khám đa khoa Vietmec Clinic là một tổ chức có tư cách pháp nhân được pháp luật công nhận. Để đảm bảo tiêu chuẩn pháp nhân với một phòng khám đa khoa, Vietmec Clinic đáp ứng được toàn bộ những tiêu chí sau đây:

  • Vietmec Clinic thành lập tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua quyết định cho phép thành lập.
  • Vietmec Clinic có cơ cấu tổ chức thống nhất chặt chẽ và được quản lý bởi hệ thống quy chuẩn, điều lệ được quy định theo cơ quan nhà nước.
  • Vietmec Clinic có tài sản độc lập với các cá nhân liên quan và tự chịu trách nhiệm bằng tải sản của mình đối với các giao dịch, quyền và nghĩa vụ mà nó xác lập.
  • Vietmec Clinic có thể độc lập tham gia vào các hoạt động liên quan đến pháp luật một cách độc lập thông qua người đại diện theo pháp luật.

Tải về ứng dụng

Ứng dụng Chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn

Mỗi ngày bận rộn trôi qua, chúng ta lại vô tình lãng quên tài sản quý giá nhất của mình: Sức khỏe. Hãy để VIETMEC trở thành một cánh tay đắc lực chăm sóc và gìn giữ tài sản đó cho bạn và cả gia đình.

Tải ngay cho IOS Tải ngay cho Android